Gręžiniai

Vandens gręžinių įrengimas, vandens siurbliai ir kita įranga, specialistų patarimai. Giluminiai, adatiniai, arteziniai gręžiniai. Kokių dokumentų reikia.

Gręžinių D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai apie gręžinius, jų įrengimą, įrangą, dokumentus.

- Topografinis sklypo planas su pažymėtomis ribomis;
- Kadastro/registro pažyma (sklypo);
- Sąlygų sąvadas (projektavimo), kuris išduodamas Jūsų savivaldybėje.

Taip, reikalingas. Kai jau turite vandens gręžinio projektą, įskaitant ir patį gręžį savo sklype, būtina užregistruoti vandens gręžinio pasą. Gręžinio pasas yra gręžinio nuosavybės įrodymas ir yra privalomas registruojant vandens gręžinį registrų centre.
Vandens gręžinį galite įsirengti norimoje savo sklypo vietoje, tačiau labai svarbu laikytis šių dalykų: gręžimo įranga galėtų patekti į pasirinktą vietą (t.y jūsų sklypą) ir nepažeidžiant apsaugos zonų.
Vandentiekio, lietaus ir kanalizacijos tinklams ir įrenginiams, kurie yra iki 2,5 m gylio, nuo vamzdyno ašies reikia palikti 2,5 m žemės juostą. Tačiau įrengtiems giliau nei 2,5 metro, reikia 5 metrų žemės juostos nuo vamzdyno ašies.

Magistraliniams vamzdynams, kurių skersmuo yra 40 cm ar didesnis, apsaugos zona apima 10 metrų žemės juostą nuo vamzdyno ašies.

Vandens rezervuarų, skaidrintuvų ir saugyklų apsaugos zona turi būti 30 metrų, o vandens bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių apsaugos zona turi būti ne mažesnė kaip 10 metrų nuo jų išorinių sienų.

2023-06-28

Kaip įteisinti gręžinį Lietuvoje – kaina ir reikalavimai

Šiandien kalbėsime apie gręžinio įteisinimą Lietuvoje, nagrinėdami svarbiausias išlaidas ir būtiniausius reikalavimus, kuriuos reikia žinoti gręžinio savininkui. Atkreipsime dėmesį į Read more...

2023-02-16

Giluminiai gręžiniai

Giluminio gręžinio gylis Norint pasiekti požeminį vandens, kartais gali tekti išgręžti gilų gręžinį, dar vadinamą arteziniu gręžiniu. Giluminio gręžinio gylis Read more...

Gavus savivaldybės pritarimą naudoti gręžinį:

asmuo ar grupė, turinti teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą, turi imtis reikiamų veiksmų, kad gręžinys būtų įteisintas laiku.

Jei savivaldybės administracija nepritaria gręžinio naudojimui?

Jei savivaldybės administracija nepritaria gręžinio naudojimui, gręžinys turi būti likviduotas laiku ir atitinkama tvarka. Reikėtų paminėti, kad nepritarimas naudoti gręžinį gali būti priimtas tik tada, kai gręžinys yra teritorijoje, kur įrengta ar įrengiama viešojo geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.

Pritarimas 
Nepritarimas 
gręžinio.

Savivaldybės pritarimas yra svarbus žingsnis siekiant naudoti gręžinį. Gavus pritarimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Kreiptis į fizinį ar juridinį asmenį arba jų grupę, kuri turi Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotą leidimą tirti žemės gelmes. Šis leidimas suteikia teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą.
- Pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką rengti dokumentus gręžinio įteisinimui. Tvarka apima techninę gręžinio būklės analizę, patikrinimus ir kitus reikalingus veiksmus.
- Mokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką pasirenkant atitinkamą savivaldybės kodą, kurios teritorijoje planuojama įteisinti gręžinį.
- Gręžinys turi būti įteisintas per 12 mėnesių nuo paraiškos savivaldybės administracijai pateikimo dienos.
- Jei savivaldybės administracija nepritaria gręžinio naudojimui, gręžinys turi būti likviduotas per 4 mėnesius nuo nepritarimo gavimo dienos. Gręžinio likvidavimas turi vykti pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką.
- Tai reiškia, kad gręžinio savininkas turėtų kreiptis į kompetentingą asmenį ar organizaciją, kuris galėtų atlikti gręžinio likvidavimą. Po gręžinio likvidavimo, informacija apie tai turi būti perduota atitinkamoms institucijoms.
Jeigu nepritariama gręžinio naudojimui dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros buvimo ar planavimo, gręžinio savininkas turėtų derinti savo veiksmus su atitinkamomis institucijomis ir laikytis visų numatytų procedūrų.

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos (VAZ) registravimas Nekilnojamojo turto registre yra svarbus žingsnis siekiant apsaugoti požeminio vandens šaltinius. Tačiau yra tam tikrų atvejų, kai VAZ registravimas gali kliūti:

VAZ projekto nepatvirtinimas - Lietuvos geologijos tarnyba turi patvirtinti VAZ projektą. Jei VAZ projektas neatitinka nustatytų reikalavimų, Lietuvos geologijos tarnyba gali nepatvirtinti projekto. Tai reiškia, kad negalima įregistruoti VAZ Nekilnojamojo turto registre be tinkamo projekto patvirtinimo.
Apsaugos juostų atstumų pažeidimas - jei VAZ projekte neišlaikomi reikalavimai dėl apsaugos juostos atstumo, tai gali kliudyti VAZ registravimui. Apsaugos juostos atstumas yra būtinas siekiant apsaugoti požeminio vandens išteklius nuo galimų užteršimo šaltinių.
Draudžiama ūkinė veikla - apsaugos juostoje esančių ar planuojamų įrengti objektų veikla gali trukdyti VAZ įregistravimui, jei jie vykdo potencialiai požeminį vandenį galinčią užteršti ūkinę veiklą, kuri yra draudžiama pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnį.
Trūksta žemės sklypų savininkų sutikimų - VAZ registravimui būtina pateikti žemės sklypų, į kuriuos patenka VAZ, savininkų sutikimus. Jei šie sutikimai nepateikiami, tai gali sukelti problemas VAZ įregistravimui Nekilnojamojo turto registre. Svarbu laikytis visų nustatytų procedūrų ir reikalavimų siekiant sėkmingai įregistruoti VAZ Nekilnojamojo turto registre ir užtikrinti tinkamą požeminio vandens išteklių apsaugą.