Categories
Gręžiniai

Kaip įteisinti gręžinį Lietuvoje – kaina ir reikalavimai

Šiandien kalbėsime apie gręžinio įteisinimą Lietuvoje, nagrinėdami svarbiausias išlaidas ir būtiniausius reikalavimus, kuriuos reikia žinoti gręžinio savininkui. Atkreipsime dėmesį į Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo nustatytus reikalavimus.

gręžinio įteisinimas ko reikia

Gręžinio įteisinimas

Pradėjęs gręžinio įteisinimo procesą asmuo, pagal minėto įstatymo 6 str., privalo sumokėti vienkartinę įmoką. Vis dėlto, yra situacijų, kai šios įmokos sumokėti nereikia. Pavyzdžiui, jei per pastaruosius tris metus buvo reguliariai mokamas mokestis už išgautus požeminio vandens išteklius, ir asmuo laikosi kitų įstatymo reikalavimų.

Kiek kainuoja įteisinimas?

Vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos dydis gali skirtis priklausomai nuo gręžinio paskirties ir naudojimo būdo:

  1. Jei gręžinys naudojamas individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu, arba žemės ūkio veikloje ir per parą išgaunama ne daugiau kaip 100 kubinių metrų vandens, vienkartinė įmoka yra 15 eurų.
  2. Jei reikia gauti leidimą naudoti požeminius vandens išteklius (pavyzdžiui, jei išgaunama 10 m3 ir daugiau vandens per parą arba vanduo naudojamas ūkinėje, komercinėje veikloje), vienkartinė įmoka skiriasi pagal planuojamą išgauti vandens kiekį:

    a. Iki 10 kubinių metrų per parą – 50 eurų.

    b. Nuom 10 iki 100 kubinių metrų per parą – 500 eurų.

    c. Daugiau nei 100 kubinių metrų per parą – 5 000 eurų.

Svarbu pažymėti, kad gręžinio įteisinimui gali prireikti papildomų paslaugų, kurių kainas nustato atitinkamos įstaigos ar asmenys, turintys leidimą tirti žemės gelmes.

Gręžinio įteisinimas yra labai svarbus procesas, kuris leidžia užtikrinti saugų ir atsakingą požeminių vandens išteklių naudojimą. Todėl labai svarbu laikytis visų nustatytų reikalavimų ir atidžiai stebėti visą procesą, kad gręžinio įteisinimas vyktų sklandžiai ir efektyviai.

Ar gręžinys turi būti registruotas Žemės gelmių registre?

Vis dėlto, galimybė naudotis gręžiniu neapsiriboja tik vienkartinės įmokos sumokėjimu. Gręžinio įteisinimas taip pat reikalauja, kad gręžinys būtų registruotas Žemės gelmių registre. Tai yra privaloma visiems gręžiniams, nepriklausomai nuo jų naudojimo paskirties ar išgaunamo vandens kiekio.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą ir Žemės gelmių registro nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“, visi gręžiniai – tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui – turi būti registruoti Žemės gelmių registre.

Ką gręžinio registracija Žemės gelmių registre leidžia užtikrinti?

Tai yra svarbus žingsnis įteisinant gręžinį, ir tai reiškia, kad gręžinio savininkas turi atsižvelgti į tai, kai planuoja gręžinio naudojimo procesą. Gręžinio registracija Žemės gelmių registre leidžia užtikrinti, kad gręžinys atitinka visus būtinus saugos, aplinkosaugos ir kokybės standartus, taip pat padeda užtikrinti atsakingą požeminių vandens išteklių naudojimą.

Visi šie reikalavimai yra nustatyti siekiant apsaugoti mūsų gamtinius išteklius ir užtikrinti, kad jie būtų naudojami atsakingai ir ilgalaikės naudos siekiant. Todėl svarbu, kad visi gręžinio savininkai laikytųsi šių nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Kaip pasirinkti vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kodą?

Kadangi gręžinio įteisinimas susijęs su konkrečios savivaldybės teritorija, vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka mokama pagal tos savivaldybės kodą, kurioje yra gręžinys. Tai reiškia, kad vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kodą turite pasirinkti atsižvelgdami į gręžinio vietą.

Pavyzdžiui, jei gręžinys yra Vilniaus savivaldybėje, turėsite pasirinkti Vilniaus savivaldybės kodą mokant vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką. Taigi, prieš atlikdami bet kokį mokėjimą, būtina tiksliai žinoti gręžinio geografinę padėtį ir atitinkamą savivaldybės kodą. Tai svarbu, kad vienkartinė įmoka būtų nukreipta teisingai ir gręžinio įteisinimo procesas vyktų sklandžiai.

Kita vertus, tai taip pat leidžia savivaldybėms efektyviau paskirstyti resursus ir užtikrinti, kad gręžinio įteisinimo procesas būtų atliktas laiku ir atitiktų visus reikalavimus. Taigi, gręžinio įteisinimo procese kiekvienas detalus žingsnis yra svarbus siekiant užtikrinti sėkmę ir išvengti nereikalingų kliūčių.